Tietosuojakäytäntö

Voimassa 01.01.2017 alkaen
Viimeisin päivitys: 29.03.2020

Tämä tietosuojakäytäntö on erottamaton osa Luna Club RY Companyn (pysyvä osoite https://lunaclub.club/__user_agreement) käyttöehtoja ja määrittelee säännöt henkilötietojen käsittelylle, joita Yhtiö ("me"), kuten rekisterinpitäjä voi kerätä asiakkaista .
Käytämme toiminnassamme seuraavia kolmannen osapuolen tietojenkäsittelytyökaluja:
Lippujen räätäli. Tietosuojakäytäntö ja muut lakiasiakirjat: https://www.tickettailor.com/website-terms-of-use/
raita. Tietosuojakäytäntö ja muut lakiasiakirjat: https://stripe.com/fi/privacy Tämä tietosuojaseloste määrittelee kerättävien tietojen tyypit, tiedonkeruumenetelmät ja -menetelmät, tavoitteet, toimenpiteet tietojen suojan varmistamiseksi sekä Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet henkilötietoihinsa liittyen.
Asiakas antaa täten yritykselle suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tämän tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti.

1. HENKILÖTIEDOT KERÄYTTY

1.1. Toiminnassamme noudatamme Euroopan neuvoston henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä koskevien direktiivien (GDPR) asettamia standardeja.
1.2. ”Tietojen minimoinnin” periaatteen mukaisesti keräämme henkilötietoja vain siltä osin kuin se on riittävää osallistuaksemme yhtiön toimintaan.
1.3. Keräämme, käsittelemme ja käytämme seuraavan tyyppisiä henkilötietoja, joita tarvitaan osallistuaksemme yhtiön tapahtumiin: Nimi; Sukunimi; Sähköpostiosoite; Puhelinnumero
1.4 Kaikkien antamiesi henkilötietojen on oltava oikeita, täydellisiä ja tarkkoja.
1.5. Kolmannen osapuolen työkalut keräävät ja käsittelevät automaattisesti seuraavat tiedot laitteestasi (evästeet). (a) laitteen yksilöllinen tunnistenumero; (b) Tämän laitteen tekniset tiedot, kuten tyyppi, selain, käyttöjärjestelmä; (c) mieltymyksesi ja asetuksesi, kuten aikavyöhyke ja kieli; ja (d) tilastot selaustavoistasi. Kolmannen osapuolen työkalut käyttävät näitä tietoja palvelun parantamiseen, analytiikkaan ja tutkimustarkoituksiin.
1.5. Emme kerää tai käytä tietoja Asiakkaan tililtä kolmansien osapuolien työkaluissa ja sosiaalisissa verkostoissa; jne.

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

2.1. Käytämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: ilmoittautuminen tapahtumiin (säännölliset tunnit ja muut yhtiön järjestämät tapahtumat) ilmoitukset muutoksista yhtiön nykyisessä toiminnassa tiedot yhtiön järjestämistä tulevista tapahtumista maksun järjestäminen
2.2. Asiakkaan henkilötietoja ei käytetä muihin kuin yllä mainittuihin tarkoituksiin.

3. HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN

3.1. Sitoudumme olemaan paljastamatta Asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei Asiakas ole nimenomaisesti ja nimenomaisesti suostunut henkilötietojensa luovuttamiseen.
3.2. Henkilötietojen siirto on mahdollista Yhtiön oikeuksien ja etujen turvaamisen varmistamiseksi tapauksissa, joissa Asiakas rikkoo tätä tietosuojaselostetta tai muita Yrityksen ja Asiakkaan välisiä suhteita koskevia velvoitteita ja soveltuvia lakeja. Edellä mainittuja tapauksia ei voida pitää henkilötietojen luvattomana luovuttamisena, koska näillä toimilla pyritään toteuttamaan henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset.

4. SÄILYTYSALUE

4.1. Tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja yksinomaan Euroopan unionin alueella.

5. ASIAKKAAN OIKEUDET

5.1. Tämän tietosuojakäytännön puitteissa jokaisella Asiakkaalla on seuraavat henkilötietoihinsa liittyvät oikeudet:
5.1.1. Oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi.
5.1.2. Oikeus oikaisuun.
5.1.3. Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Jos suostumus henkilötietojen käsittelyyn peruutetaan, Asiakas ei voi osallistua Yhtiön toimintaan.
5.1.4. Oikeus poistaa ("oikeus tulla unohdetuksi"). Asiakkaalla on oikeus vaatia ja Yhtiö on velvollinen poistamaan Asiakkaan Henkilötiedot viipymättä seuraavissa tapauksissa:
Asiakas peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja lopettaa osallistumisen Yhtiön toimintaan;
Henkilötietoja on käsitelty laittomasti;
Henkilötiedot on poistettava lain mukaisesti.
5.2. Näiden oikeuksien käyttämiseksi lähetä pyyntö täyttämällä palautelomake Seuran lunalub.club-sivulla

6. SÄILYTYSAIKA

6.1. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin ne palvelevat kohdassa 2 kuvattuja tarkoituksia tai kunnes Asiakas peruuttaa oikeuden käsitellä henkilötietoja kohdan 5 mukaisesti.

7. TURVALLISUUS

7.1. Täten takaamme, että ryhdymme kaikkiin tarvittaviin ja riittäviin toimenpiteisiin suojellaksemme Asiakkaan henkilötietoja luvattomalta tai vahingossa tapahtuvalta käytöltä, tuhoutumiselta, muuttamiselta, estämiseltä, kopioimiselta, jakelulta sekä muilta kolmansien osapuolien laittomalta toiminnalta niiden kanssa.
7.2. Minkä tahansa tapauksessa henkilötietojen luottamuksellisuuden loukkaamisesta, ryhdymme kaikkiin toimiin mahdollisten kielteisten seurausten eliminoimiseksi tai minimoimiseksi sekä varmistamme myös, että valtuutetut valvontaviranomaiset ja Asiakkaat saavat välittömästi tiedon tästä tapahtumasta, jossa ilmoitetaan kaikki saatavilla olevat tiedot rikkomuksesta. luottamuksellisuudesta. Tällaisten tapahtumien tosiasiat kirjataan erityiseen tapahtumarekisteriin, jota meidän on ylläpidettävä sovellettavan lain mukaisesti.

8. MUUTOKSET

8.1. Yritys voi muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa; nämä muutokset tulevat voimaan siitä hetkestä lähtien, kun asiaankuuluvat tiedot on julkaistu osoitteessa https://lunaclub.club/__privacy_policy. Ilmoitamme tästä asiakkaidemme sähköpostiosoitteisiin.

9. YHTEYSTIEDOT

9.1. Kysymyksiä tästä tietosuojakäytännöstä voi esittää täyttämällä palautelomakkeen Yrityksen sivuilla Internetissä lunaclub.club
9.2. Jos meillä on perusteltuja epäilyksiä pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyydestä, voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen Käyttäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
9.3. Jos sinulla on valituksia tästä käytännöstä tai siitä, miten käsittelemme tietojasi, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun https://tietosuoja.fi/fi/etusivu